Hoopers och Agility för alla

Syftet med projektet är att öka utbudet av hundaktiviteter i Norbergs kommun med omnejd genom att inreda en hundhall.

 

Leaderprinciperna

Trepartnerskapet

I detta projekt samarbetar personer från företaget Agility 23 med kommunen, lokala hundklubben och en lokal hundföretagare. Förutom Agility 23:s framtida kommersiella verksamhet i hundhallen har kommunen ambitioner att dra igång ett läshundsprojekt. I lokalen kommer det iordningsställas ett lämpligt rum som erbjuds till bibliotek/kommun att ha läshundsaktiviteter i.

Underifrånperspektivet och lokala behovet

Projektgruppen har i sin ansökan beskrivit att efterfrågan finns på ett ökat utbud av hundaktiviteter i Norberg. Det behövs en lokal som kan fungera året om. Det finns en önskan om att få prova på träning av hoopers och agility.

Om projektet

Syftet med projektet är att öka utbudet av hundaktiviteter i Norbergs kommun med omnejd.  

Målet med projektet är att erbjuda kostnadsfria prova-på dagar med hoopers och agility för privatpersoner, hundföreningar, företagare och kommunen.

Aktiviteterna i projektet är att arrangera kostnadsfria prova-på dagar med hoopers och agility i en inomhushall.

projektgruppen

”I hallen skapar vi en mötesplats för individer från olika grupper i samhället, som annars kanske inte skulle träffas. I hallen främjas även den fysiska hälsan och välmåendet när man rör sig och har roligt tillsammans med hunden.

Om projektet
Projektperiod
2024

Projektägare
Agility 23

Projektledare
Kjerstin Arnesson

Kontaktuppgift
agility23ab@gmail.com

Om projektet

LAG-styrelsen har valt att prioritera projektet Hoopers och agility för alla med bifall då det skapar samverkan mellan hundägare, lokala hundklubben, kommunen och lokala hundföretagare. Projektet skapar en ny verksamhet och ökar utbudet av hundaktiviteter i Norberg. 

LAG-styrelsen anser att projektet i sin helhet kommer att leda till måluppfyllelse enligt den lokala utvecklingsstrategin. 

 

Om finansiering

Totalt leaderstöd
97 540 kronor

Leaderfinansiering
Projektstöd till företag är mellan 40-70% av total budget. Dock max 200 000 kr.
Leaderstödet består av finansiering från EU och staten. Ingen kommunal medfinansiering i projektstöd till företag.
Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden