KUL. Kottabergets unga ledskapare

Målet med projektet är att involvera barn och ungdomar i platsutveckling genom att ta fram underlag till en förstudierapport av ett cykelområde.

Om projektet

Syftet med förstudien är att engagera barn och ungdomar på landsbygden i att ta fram underlag för en förstudierapport av ett cykelområde.

Målet med projektet är att involvera barn och ungdomar i platsutveckling genom att ta fram underlag till en förstudierapport av ett cykelområde.

Projektaktiviteterna för att ta fram underlag till förstudierapport är:
Tillfällen med prova-på-cykling i Kottaberget flowtrails med möjlighet låna cykel.
Möten med referensgrupp som består av barn och ungdomar.

 

Vill du delta i projektet?

Hör av dig till Kottabergs vänner.

Kottabergets vänner

”Vi vill öka intresset för att vara med och påverka, att vara mer i  naturen, att börja cykla och att lära känna cykelklubben och varandra trots olika bakgrund,
skolor och platser de bor på. ”

Om projektet

Projektperiod
2024

Projektägare
Kottabergets vänner

Projektledare
Kottabergets vänner
info@kottaberget.se

Webb och sociala medier
Instagram

Om projektet

LAG-styrelsen har valt att prioritera projektet Förstudie KUL – Kottabergets Unga Ledskapare med bifall då den i sin helhet kommer att leda till måluppfyllelse enligt den lokala utvecklingsstrategin. Projektet anses i övrigt allmännyttigt då syftet med förstudien är att engagera ungdomar på landsbygden.

Projektet anses allmännyttigt då syftet med förstudien är ett bra sätt att samla ungdomar. Detta gynnar invånare på landsbygden.

 

Om finansiering

Total budget
271 500 kronor

Leaderfinansiering
100%

Ideella resurser
40 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Bergslagen.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden