Nedgrävda växthus

Syftet med projektet är att lära sig mer om nedgrävda växthus.

 

Om projektet

Syftet med projektet är samla in och sprida kunskap om nedgrävda växthus i Bergslagen. 

Målet med projektet är att  göra en förstudie om ämnet.

Målet är också att skapa ett nätverk som består av både kunskapsbärare och potentiella växthusägare. 

Projektet består av två huvudaktiviteter.

1. Samla in och skriva en sammanställning av kunskapen om den hänsyn som måste tas vid etablering av nedgrävda växthus i Bergslagen.

2. Genomföra två seminarier för kunskapsspridning med nätverket som bildats under projekttiden. 

Vill du vara med eller veta mer?

Kontakta projektledare Malin Myhberg på malin.myhrberg@agroorebro.se.

Agro Örebro

”Med mer kunskap om konceptet kan det bli lättare för odlingsföretag att diversifiera sina verksamheter t ex genom byggande av ett nedgrävt växthus.  ”

Om projektet

Projektperiod
2024

Projektägare
Agro Öst

Projektledare
Malin Myrberg

Webb och sociala medier
Webbplats

Beslutsmotivering

LAG-styrelsen har valt att prioritera projektet Nedgrävda växthus – förutsättningar i Bergslagen med bifall
då den i sin helhet kommer att leda till måluppfyllelse enligt den lokala utvecklingsstrategin.

LAG-styrelsen anser att projektet är ett bra sätt att uppmuntra till nytänkande inom livsmedelsproduktion i
Bergslagen

Om finansiering

Total budget
65 000 kronor

Finansiering från Leader
100 %

Ideella resurser
44 120 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Bergslagen.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden