Pennysound Bergslagen

Målet med projektet är att iordningsställa en studio och etablera verksamhet för unga i Bergslagen.

 

Om projektet

Syftet med projektet Pennysound Bergslagen är att etablera en ny fritids- och kulturverksamhet för unga. Genom projektet kan vi ge fler unga tillgång till en meningsfull fritid i en trygg och inkluderande miljö samtidigt som vi förnyar och breddar kommunens ordinarie kulturutbud genom nya former av kulturutövande.

Målet är att iordningsställa en studio samt att etablera verksamheten för unga i Bergslagen.

Aktiviteterna i projektet är att 

Iordningsställa studio för digital musikproduktion som kan rymma 50 deltagare per vecka där cirkelledare kan driva studiecirklar. 

Etablera fritids- och kulturverksamhet för unga.

Genomföra workshops

Ta emot studiebesök

Rekrytera cirkelledare och starta studiecirklar

Genomföra kompetensutvecklingstillfällen om föreningskunskap.

 

Pennysound Bergslagen

”I mötet med unga har vi identifierat ett stort behov
av fler arenor för digital musikproduktion och låtskrivande, speciellt inom hiphop och R&B som är en av världens
största musikgenres.”

Om projektet

Projektperiod
2024

Projektägare
Studieförbundet Vuxenskolan

Projektledare
Linda Nors
linda.nors@sv.se

Webb och sociala medier
Webbplats

Beslutsmotivering

LAG-styrelsen har valt att prioritera projektet Pennysound Bergslagen med bifall då den i sin helhet kommer att leda till måluppfyllelse enligt den lokala utvecklingsstrategin.

LAG-styrelsen anser att projektet är ett bra sätt att främja inkludering av unga med olika socioekonomisk bakgrund, kön, etnicitet och funktionsvariation. 

Om finansiering

Total budget
945 426 kronor

Finansiering från Leader
100 %

Ideella resurser
189 419 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Bergslagen.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden