Deckarfestivalen i Nora

Målet med projektet är att ”Deckarfestivalen i Nora” ska bli en årligen återkommande händelse.

Om projektet

Syftet med projektet är att skapa en årligt återkommande deckarfestival i Nora och därigenom skapa en mötesplats för deckar-genrens skapare och publik som lockar turister till staden.

Målet med projektet är att skapa förutsättningarna för ”Deckarfestivalen i Nora” som ska bli en årlig festival och arrangeras varje år i april.

Målet med projektet är också att skapa ett nätverk kring deckarfestivalen och ge nätverk för unga entreprenörer inom den kreativa industrin.

Aktiviteterna i projekt är att genomföra de möten och planering som krävs för att skapa förutsättningarna för en årligt återkommande festival genom att arrangera den första upplagan av den 2024. Aktiviteterna i projektet innefattar även skapandet av en ny ideell förening för deckarfantaster.

Eyra media

”Vi kommer att involvera
unga personer från bl.a. Kulturskolan i Nora i projektet.”

Om projektet

Projektperiod
2024

Projektägare
Eyra Media AB

Projektledare
Åke Lundström
ake@eyramedia.se

Webb och sociala medier

Beslutsmotivering

LAG-styrelsen har valt att prioritera projektet Skapa förutsättningar för en årligt återkommande deckarfestival i Nora med bifall då den i sin helhet kommer att leda till måluppfyllelse enligt den lokala utvecklingsstrategin. 

LAG-styrelsen anser att projektet är ett bra sätt att utveckla besöksnäringen i Bergslagen.

Syftet med projektet är att sökande etablerar en deckarfestival i Nora samt att skapa ett nätverk kring deckargenren bestående av deckarskaparna och dess publik. Stödbeloppet inom projektstöd för företag är maximalt 200 000 kronor. 

Om finansiering

Total budget
411 000 kronor

Finansiering från Leader
49%

Ideella resurser
72 800 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Bergslagen.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden