Studieresa till andelsjordbruk

Syftet med projektet är att värna om naturen genom att öka kunskapen om grön omställning. Vi vill lära oss mer om odling,
social hållbarhet och entreprenörskap. Vi vill träffa andra likasinnade bergslagsbor

 

Om projektet

Vi vill ge föreningsaktiva i Bergslagen möjligheten att följa med på en studieresa till Rikkenstorp och lyssna på hur det är att
driva andelsjordbruk.

Arrangemanget börjar kl 12. med lunch tillsammans. Mat lagad på gårdens grödor för att visa exempel. Därefter föredrag. Olle och Joel får berätta om sina verksamheter, samt odling och planering av odling. växelbruk, jordmån mm. Bryt av med fika. Fortsättning av föreläsning, och utrymme för diskussion och frågor. Arrangemanget slutar 16.

Föreläsare
Joel driver Rikkenstorp om andelsjordbruk och generationsväxling
Olle är från Torfolk Gård. De har goda exempel på intergration, samt generationsväxling

Vi vill erbjuda möjlighet att åka med buss till detta som en del av arrangemanget. Trevlig stund att prata med varandra under
färden. Buss startar i Karbenning, passerar Skinnskatteberg/Riddarhyttan, Kopparberg, på vägen upp. 2 h upp. 2 h ner.

Karbenningsbygdens intresseförening

”Det här är en klockren Leader-check.”

Om projektet

Projektperiod
2023

Projektägare
Karbenningbygdens intresseförening

Projektledare
Karin Edvall

Webb och sociala medier
Facebook

Om projektet

Styrelsen har valt att prioritera delaktiviteten Studieresa andelsjordbruk med bifall då den i sin helhet kommer att värna om naturen i Bergslagen.

Projektet värnar om miljön och leder till måluppfyllelse enligt den lokala utvecklingsstrategin. 

Om finansiering

Total budget
23 306 kronor

Finansiering från Leader
100%

Ideell tid
34 000 kr

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Bergslagen.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden