Projektbanken 2015-2022

Projektbanken på Tillväxtverket Information om alla projekt i Sverige som beviljats stöd av Leader under perioden 2015-2022 finns på Tillväxtverket:   https://tillvaxtdata.tillvaxtverket.se/projektbanken2020#page=76150736-06ea-4f56-b3cf-a2503d23d9ff Gör såhär Som Beslutande organisation, välj Jordbruksverket. Som Målprogram, välj Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Som Område, välj valfritt Leaderområde eller låt Alla värden stå kvar. Som Insatsområde, välj Utveckling på landsbygden. Som Tematiskt mål, […]

Projektbanken på Tillväxtverket

Information om alla projekt i Sverige som beviljats stöd av Leader under perioden 2015-2022 finns på Tillväxtverket:   https://tillvaxtdata.tillvaxtverket.se/projektbanken2020#page=76150736-06ea-4f56-b3cf-a2503d23d9ff

Gör såhär

Som Beslutande organisation, välj Jordbruksverket.

Som Målprogram, välj Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Som Område, välj valfritt Leaderområde eller låt Alla värden stå kvar.

Som Insatsområde, välj Utveckling på landsbygden.

Som Tematiskt mål, välj Främja lokal utveckling på landsbygden.