Remiss-enkät

bilden visar en person sedd framifrån som arbetar på datorn

Remissenkäten är en del av förankringsprocessen av strategin för Leader Bergslagen. Andra sätt att medverka på är att komma på möten eller genom att ta direkt kontakt via telefon eller mejl.

Allt strategimaterial hittar du här: www.leaderbergslagen.eu/strategigruppen.

En PDF kopia av strategin hittar du här: leader-bergslagen-strategi-2023-2027-remiss.

Enkät för att kommentera remiss:

Mer om Leader Bergslagens strategiprocess

Vägen mot en ny programperiod

Resultatet från vår SWOT

Vad är landsbygdsutveckling genom Leader?

https://www.facebook.com/leaderbergslagen2027