Remiss

Under våren genomfördes flertalet workshops och möten för att samla material till strategin. Nu är det dags att förankra arbetet med alla er som är verksamma eller bosatta i Bergslagen i en remissrunda. Du kan medverka genom att komma på något av våra videomöten och/ eller genom att fylla i enkäten nedan. Fysiska möten går också att genomföra med mindre sällskap.

Remissen hittar du här: [laddas upp senare]

leader-bergslagen-strategi-2023-2027-remiss.pdf

Video-möten att medverka på

Kontakta vivi@leaderbergslagen.eu om du vill anmäla dig i förväg eller har några frågor.

Enkät för att kommentera remiss

Vem kan delta?

Du är välkommen att kommentera remissen oavsett tidigare medverkan eller kunskap om Leader Bergslagen.

När du passar in på någon av beskrivningarna nedan är du varmt välkommen att delta. Kortfattat kan man säga bosatt eller verksam i Bergslagen. Vi önskar deltagare från alla tre sektorer (offentlig, ideell, privat) för att partnerskapet ska bli så brett som möjligt och för att strategin ska bli riktigt väl förankrad i hela Leader-området.

  • Offentlig sektor Kommuntjänstepersoner, kommunpolitiker, regiontjänstepersoner, politiker m.fl.
  • Ideell sektor Medlem i någon av bergslagens ca. 3000 föreningar, bygdegårdsföreningar, studieförbund m.fl.
  • Privat sektor Företagare.

Här finns mer att läsa om landsbygdsutveckling genom Leader https://leaderbergslagen.eu/vad-ar-landsbygdsutveckling-genom-leader/

Följ oss gärna på Facebook https://www.facebook.com/leaderbergslagen2027

Läs SWOT-sammanställningen här: https://leaderbergslagen.eu/resultatet-fran-var-swot/

Leader Bergslagens strategiprocess

Vägen mot en ny programperiod

 

Tidsplan

Tidsplan Leader Bergslagen
Tidsplan Leader Bergslagen