Resultatet från vår SWOT

SWOT-enkäten våren 2021

Under våren har vi identifierat lokala behov och möjligheter genom att göra en omvärldsanalys, en SWOT*.  Vi bjöd in invånare att svara på en SWOT-enkät och vi genomförde sex workshops på SWOT-tema. Nedan finner du en grafisk sammanställning på dessa enkätsvar samt workshops. Här finns den färgglada sammanställningen som PDF (öppnas i nytt fönster):  https://leaderbergslagen.eu/wp-content/uploads/2021/08/SWOT.pdf 

En sammanställning som passar bättre för uppläsning finns här (öppnas i nytt fönster): Bilaga-2-swot-analys

*SWOT-analys är ett planeringshjälpmedel som används för att göra en strategisk översyn av områden. Namnet SWOT kommer från de engelska orden ”Strengths”, ”Weaknesses”, ”Opportunities” och ”Threats”, översatt till svenska blir det ”Styrkor”, ”Svagheter”, ”Möjligheter” och ”Hot”.

Har du frågor? mejla vivi@leaderbergslagen.eu.

Uppdaterad 26 aug. kl. 16.47 av Admin