Stämman tydlig – kampen fortsätter!

– Det är värt att kämpa ett tag till, var årsmötets samlade mening. Det finns tillräckligt många öppningar för att vi ska fortsätta arbeta för att hitta en lösning även här i Bergslagen.

Leader Bergslagens årsmöte hölls i Kopparberg den 20 april. Naturligtvis behandlades de vanliga punkterna, men den stora frågan var om stämman skulle besluta om en nedläggning av föreningen, eller om beslutet istället skulle vara ett annat.

Nu vet vi alltså hur det blev. Verksamhetsledaren presenterade vad som har hänt sedan förra årets besked från Jordbruksverket att inte fördela några Leader-pengar till Bergslagen. Bland annat har vi tillsammans med övriga fyra områden som Jordbruksverket valde bort träffat Jordbruksverkets generaldirektör. Riksdagen har också debatterat Leader, inte bara en gång utan två. Vi i de fem bortprioriterade områdena har en arbetsgrupp tillsammans, och vi har också ett dialogforum tillsammans med personal från Jordbruksverket. Vi är väl inte överens om allting, men vi tycker ändå att det finns en del öppningar.

Efter verksamhetsledarens redogörelse vidtog en härlig diskussion, med frågor, synpunkter och konstruktiva idéer från alla insatta och kunniga mötesdeltagare. Och slutsatsen blev att föreningen ska fortsätta arbeta för en lösning. Vi tror att det ska lösa sig, även om vi också är medvetna om att det tar tid.

Så fortsättning följer…