Hur skapar vi tillsammans ett starkare Bergslagen?

Vi behöver just din hjälp för att påverka utvecklingen i Bergslagen. Var med och påverka landsbygdsutvecklingen i Fagersta, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika, Nora, Norberg, Skinnskatteberg, Smedjebacken och Surahammar. Delta i workshops med Leader Bergslagen.

Föreningen Leader Bergslagen ska lämna in en utvecklingsstrategi till Jordbruksverket 15 oktober 2021. Det betyder att det är under våren och försommaren 2021 vi ska utforma strategin för programperioden 2023–2027.

Strategin ska vara för oss som bor här i Bergslagen, för oss som arbetar här och för oss som på olika sätt färgar den här platsen. Den ska ge de bästa möjligheterna att låta området nå sin fulla potential genom lokalt engagemang.

Utöver att lyssna av vilka behov som faktiskt finns och vilka vägar ni tycker att vi tillsammans ska gå, ska vi också bestämma hur vi ska arbeta med EU:s målsättningar och förhålla oss till de förutsättningar politiken ger. Dessutom kommer vi också att säkerställa samordning med andra utvecklingsplaner, så som de regionala utvecklingsstrategierna och de kommunala översiktsplanerna. Inspel, kloka tankar och frågor ställs till info@leaderbergslagen.eu.

Formuläret fungerar bäst på dator och med Chrome. Hör av dig till info@rickan.se om du har problem med att skicka formuläret.