Annan finansiering

Andra finansieringsvägar På denna sida samlar vi tips på finansiärer av projekt. Alla projektidéer passar inte in i Leader-mallen. Därför vill vi hjälpa er hitta andra sätt att täcka kostnader om inte Leader är för er. Leader-Sjuhärad har en heltäckande lista. Se här. Ideell Kultur kommer under februari 2023 ha utlysning av pengar till kulturaktiviteter.…