Bli medlem i Leader Bergslagen

Föreningen består i dagsläget av 54 medlemmar. Nya medlemmar ansöker löpande om medlemskap. Medlemmarna utgörs av föreningar, kommuner, företag och några privatpersoner. Hela 46% av medlemsbasen representeras idag av ideell sektor. Det är genom medlemskapet gräsrotsrörelsen aktivt kan samverka med och demokratiskt påverka Leader Bergslagen. LAG-styrelsen och leaderkontoret har ansvaret för att utforma goda förutsättningar…