Information till dig som vill söka projektstöd

Om er förening eller era företag redan nu önskar att LAG-styrelsen i Leader Bergslagen kikar på er projektidé, fyll i formuläret här: https://leaderbergslagen.eu/anmal-projektide/. Programperioden beräknas vara igång i början på år 2023. Informationen från denna webbsida finns i formatet PDF för utskrift här: ”information-for-dig-som-vill-soka-projektstod”. Syfte med Leader Syftet med Leader är att vi i Bergslagen…