Vi behöver bli fler

Nu när vi fått klartecken om att vi är ett prioriterat Leaderområde vill vi öka vår medlemsbas inför 2023. Vi välkomnar föreningar och företag att söka medlemskap genom att fylla i formuläret: Bli medlem i Leader Bergslagen. Vi vill etablera ett bredare nätverk och få fler företag att söka leaderprojekt i kommande programperiod. På detta…