Bli medlem i Leader Bergslagen

Bli medlem i föreningen Leader Bergslagen För närvarande tar Leader Bergslagen inte ut medlemsavgift, eftersom vi är mellan två programperioder. Ett förslag finns om att ta ut en mindre engångsavgift för nästa programperiod, istället för årliga avgifter. Frågan kommer diskuteras på årsstämman. Så här gör du för att bli medlem Mejla aktuella kontaktuppgifter gällande den…