Livskvalitet i Bergslagen

Föreningen Hela Sverige Ska Leva har tagit fram samhällets behovstrappa för att beskriva vad ett samhälle behöver för att vara komplett. Det är en variant av Maslows behovstrappa. Vi vill använda behovstrappan som ett verktyg i uppfyllandet av strategin. Leadermetoden passar väldigt bra för de tre övre stegen på trappan; gemenskap, självkänsla och självförverkligande eftersom…