Kontakt

Utvecklingsledare Vivi Båvner Telefon: 0700-136901 Backvägen 5, 73892 Norberg Epost: vivi@leaderbergslagen.eu Webbmaster Susann Rickan Telefon: 0730-228056 Epost: info@rickan.se Kontaktformulär LAG-styrelsen, Local Action Group Valberedning Sammankallande, Helen Fahlin, Fagersta, 070-5111438, helen.fahlin@hotmail.com Ordförande Privat sektor. Lars Lindblom, Ludvika, 0240-86040, lars.lindblom@samarkand2015.com AB Samarkand2015 Box 832 771 28 Ludvika Ordinarie ledamöter Privat sektor. Ulla-Britt Norgren, Hafsta, Lindesberg, 070-622 95…