40 Leaderområden väntar på sitt startbeslut

Jordbruksverket har redan delar av sitt IT-system för Leader på plats, men Leader Bergslagen har ännu ej fått formellt beslut om att få starta. Det betyder i praktiken att du som vill söka projektmedel för programperioden 2023-2027 måste vänta på besked från Leader Bergslagen. Enklaste sättet att få aktuell info är att prenumerera på nyhetsbrevet.…

Läs vår utvecklingsstrategi

Vår utvecklingsstrategi togs fram år 2021 i bred förankring med aktörerna i området. Klicka på länk för att läsa. Underifrånperspektivet var starkt genom det öppna angreppssättet i workshops och enkäter där de lokala behoven fick vara vägledande i arbetet. Vi arbetade enligt leadermetoden med representation från offentlig, privat och ideell sektor. Leadermetoden kan du läsa…