Hallå där landsbygdsminister Kullgren

Leaderkollegan Maria Lundgren från föreningen LUS, lokal utveckling Sverige, fick ett par minuter med landsbygdsminister Peter Kullgren. Hur viktig är landsbygdsutveckling genom Leadermetoden för dig? – Det finns ett antal insatser som regeringen bedömer särskilt har bidragit till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar regional utveckling, och därmed till målet för den regionala utvecklingspolitiken.  En av…