Upphandlingar

Vi behöver få offert på ett designpaket Designa en karta över området som Leader Bergslagen täcker för marknadsföring. Nu har vi endast denna karta: Om Leader Bergslagen. Vi behöver en karta där mindre orter, järnvägar, vägar syns. Den ska vara illustrativ. Den ska ändå visa kommun- och regiongränser. Skapa en teaser/kampanjvideo. “Vi är igång”. Med…