Information till dig som vill söka projektstöd

Om er förening eller era företag redan nu önskar att LAG-styrelsen i Leader Bergslagen kikar på er projektidé, fyll i formuläret här: https://leaderbergslagen.eu/anmal-projektide/. Programperioden beräknas vara igång först i början på år 2023. Men vi vill redan nu skapa dialog mer er om vilka projektidéer som finns. Informationen från denna webbsida finns i formatet PDF…