Strategisk plan för jordbrukspolitiken 2023-2027

Bild hämtad från regeringens hemsida, strategisk plan för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Från 1 januari 2023 har Sverige en ny strategisk plan för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) som ersätter det tidigare Landsbygdsprogrammet. Den strategiska planen fokuserar på miljö och klimat samtidigt som man vill stärka jordbrukets konkurrenskraft, bl.a. genom att rikta stöd och ersättningar mot lantbruksföretagen. Det innebär bl.a. att de stöd för kommersiell service som finns…