Tintin-centrum

Stiftelsen Nora järnvägsmuseum och veteranjärnväg

Vi genomförde en förstudie och undersökte möjligheten att starta ett svenskt Tintin-centrum i Pershyttan. I området finns också ett månbas-projekt. Vi gjorde digitala 3D modeller av byggnaderna i området, Storgruvans lave och anrikningsverk.

        Syftet med projektet var att bredda utbudet för turistvisningar i Pershyttan bergmansby med målgruppen ungdomar och barn.

(Niklas Järvstråt, koordinator)

Moulinsart, som äger rättigheterna till Tintin var först intresserade av ett Tintin-cemtrum, men avböjde senare vilket gjorde att vi inte kunde fortsätta på Tintin-temat.

Fyra år senare, vad gör du nu Niklas?

        Månbasprojektet höll lite längre än Tintinprojektet. Med ett par av fastighetsägarna runtomkring som var negativt inställda till arrangemang i Pershyttan blev det för tungrott att driva igenom alla tillstånd som krävdes.

        Nu bor jag i Storbritannien och letar efter passande historiska miljöer för att återstarta månbasprojektet. Här finns dessutom ett officiellt stöd på hög nivå vilket gör det lättare att få tillstånd när vi väl hittat rätt plats.

Fakta om projektet

Journalnummer: 2009-2674

Projektperiod: 2009-02-02 – 2009-08-31

Projektområde: Lokalt i Järle, Örebro kommun

Finansiering: 147.520 kronor varav 50.000 kr från Leader Bergslagen och 97.520 kr ideellt arbete

Kontaktperson: Niklas Järvstråt

Läs mer: http://slideplayer.se/slide/1940215/