Urvalskriterier

Urvalskriterier och poängsättning

För att välja ut de ansökningar som bäst uppfyller till utvecklingsstrategins målsättningar finns det urvalskriterier.

Hur urvalskriterierna räknas

Urvalskriterierna avgör hur en ansökan prioriteras av LAG-styrelsen.

Poängsättning

För varje urvalskriterium finns det poäng.