Vad händer härnäst?

År 2021 var då vi väckte liv i området Leader Bergslagen genom att genomföra workshops, möten, frågeformulär, samt skriva en landsbygdsstrategi tillsammans för åren 2023-2027.

Strategin är inlämnad till Jordbruksverket för handläggning. Ett fyrtiotal Leader-områden lämnade in varsin strategi och en urvalskommitté ska under våren 2022 läsa igenom och poängsätta alla strategier som uppfyllt Jordbruksverkets villkor. Är du nyfiken på urvalskommitténs sammansättning, läs här: Ledamöter i urvalskommittén för urval av lokala utvecklingsstrategier (jordbruksverket.se)

Efter urvalskommitténs poängsättning påbörjas budgetfördelningen mellan samtliga landsbygdsstrategier. Det blir som en tävling mellan alla Leaderområden och vi kommer att få besked som prioritering i slutet av juni 2022.

Därefter ska Leader Bergslagen lämna in en uppdaterad version av landsbygdsstrategin med de avsnitt som inte fanns med vid inlämningen oktober 2021. Det som kompletteras senast 15 oktober 2022 är urvalskriterierna för projektansökningar, målvärden för indikatorer, samt en finansieringsplan.

Vi ska även ansöka om att starta Leader Bergslagen senast den 15 oktober 2022. Medfinansieringsintyg från vardera kommun i Leader Bergslagen kommer att behövas i samband med att vi ansöker om att starta leaderområdet. Kommunerna i Leader Bergslagen kommer att bli ombedda att medfinansiera 33% av pengarna som tilldelas Leader Bergslagen. Före juni 2022 vet vi inget om hur stor den totala budgeten för vårt Leader-område är.

Den sista delen i tidsplanen är startbeslutet. Jordbruksverkets förhoppning är att regelverket för Leader ska vara på plats så vi kan starta upp arbetet med den nya programperioden i början på år 2023. Här är länk till Jordbruksverkets information om den preliminära tidsplanen som PDF.

Har du funderingar, Kontakta oss.