Vad händer just nu?

Efter det chockartade beskedet från Jordbruksverket att Bergslagen inte får några nya Leader-pengar har vi haft en period av intensivt arbete. Tillsammans med de fyra andra områdena har vi bildat en arbetsgrupp för att utbyta tankar och idéer och arbeta utifrån ett gemensamt budskap. Vi känner alla att det är viktigt att vi känner till varandras arbete, och att vi om möjligt kan göra gemensam sak i uppvaktningar, mediainformation mm.

De fem områdena, som kallas allt från ”de vita fläckarna” till ”The Fab 5”, är URnära runt Umeå i Västerbotten, Leader Bergslagen och Värmlands BergsLAG här i mellansverige, Sommenbygd i södra Östergötland/norra Småland samt KalmarÖland. Totalt – och håll i dig nu – har vi 437.000 invånare och vi täcker 31 kommuner i åtta län/regioner! 437.000 invånare på landsbygden som nu står utan möjligheten att jobba fullt ut med Leader! Anmärkningsvärt, tycker vi. Vad tycker du?

Samtidigt kan vi konstatera att de urvalskriterier som har rått den här gången har medfört att områden som ligger nära större städer haft bättre möjligheter att klara nålsögat. Exempelvis har kommuner väldigt nära både Stockholm, Göteborg och Malmö tilldelats mycket av de pengar som är avsedda för lokalt ledd utveckling. Huvuddelen av pengarna kommer dessutom från landbygdsfonden och är avsedda för landsbygdsutveckling. När vi tittar på hur fördelningsmodellen har slagit den här gången kan vi också konstatera att bara till Skåne har över 300 miljoner kronor fördelats.

 

Här i mellansverige gör vi i Leader Bergslagen gemensam sak med Värmlands BergsLAG, som är vår närmaste granne i väster. Värmlands BergsLAG omfattar Filipstad, Storfors, Karlskoga, Kristinehamn och Munkfors kommuner. Tillsammans är vi 190.000 invånare i 15 kommuner i våra fyra län/regioner. I stort sett hälften av hela landets vita fläckar ligger alltså här i Bergslagen.

Mitt i allt arbete, mitt i allt slit blir jag ändå varm i hela hjärtat när jag läser och hör allas stora engagemang i den här frågan. Alla våra gamla projekt, alla kommuner, regioner och län, media och alla de föreningar och organisationer som vi samarbetat med under de senaste åren verkar vara lika frustrerade och upprörda över Jordbruksverkets beslut och har full förståelse för vilket avbräck detta är för lokal utveckling i vårt område. Flera riksdagsledamöter lyfter frågor i riksdagen, både tidningar och radio bevakar och ställer frågor och sammantaget känns det som att det bara är Jordbruksverket som är nöjda med beslutet.

I nuläget väntar vi på en återkoppling från Näringsdepartementet och Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, där vi hoppas få en tid för att träffa ministern och diskutera lösningar på den uppkomna situationen. För en sak står ju helt klar: Det kan väl aldrig ha varit meningen att 437.000 invånare i 31 kommuner och 8 län ska stå utanför den lokalt ledda utvecklingen. Eller?