Vad händer med Leader?

Som de flesta vet beslutade Jordbruksverket i våras att Leader Bergslagen inte skulle få några nya Leader-pengar för perioden fram till 2020. Ett dråpslag, naturligtvis, och inte alls vad vi hade planerat för! Men vad har hänt sedan beskedet kom? Har vi gett upp nu?

Nej, nej! Vi har inte gett upp.

 

Det visade sig att Jordbruksverket valde att ta bort fem av 53 områden, där Leader Bergslagen och även vårt grannområde i väster, Värmlands BergsLAG var två av dem. Övriga områden som prioriterades bort var Leader URnära (Umeåregionen), Leader Sommenbygd (södra Östergötland/norra Småland) och Leader KalmarÖland. Våra fem områden omfattar 437.000 invånare i 31 kommuner och 8 län.

Många har reagerat väldigt starkt och kritiserar Jordbruksverkets beslut, men Jordbruksverket har gjort mycket klart att de inte har för avsikt att ändra sitt beslut. Jordbruksverket har stängt dörren för Bergslagen och för många andra.

Sedan beskedet kom har vi tillsammans med de övriga fyra områdena skickat två skrivelser till Näringsdepartementet, där landsbygdens egen minister Bucht arbetar. Vår ambition är att försöka få en dialog med Näringsdepartementet och försöka hitta en annan dörr som möjliggör lokalt utvecklingsarbete även hos oss. Vår förhoppning var att måndagens budgetproposition kanske skulle kunna ge någon form av besked, men där fanns ingenting att hämta.

Nu hoppas vi istället få till stånd en diskussion när detaljerna för 2016 utarbetas. Vårt förslag är att de fem oprioriterade områdena, tillsammans med någon eller några myndigheter, får verka som pilotområden för lokal utveckling. Den ambitionen har vi inte gett upp än, och därför fortsätter vi arbeta.

Samtidigt vill jag också berätta, att de 48 områden som prioriterades av Jordbruksverket, och som alltså ska få nya Leader-pengar, fortfarande inte är igång med sitt arbete. De arbetar just nu med en rad kompletteringar som Jordbruksverket har begärt. Inget område kommer att kunna komma igång med att fatta nya beslut förrän tidigast april 2016. Om ingenting händer som fördröjer starten ytterligare, vill säga.

Nu i dagarna slutförs också arbetet med vår slutliga rapport av den period som har genomförts. I anslutning till detta vill jag bara passa på och hälsa till er alla runt om i området att ni är helt fantastiska! Vilka strålande resultat ni har gjort i era projekt! Det är helt underbart att prata med er och besöka er och se med egna ögon vad ni har gjort. Och det härligaste är att resan bara har börjat. Hela två tredjedelar av alla projekt som vi beviljade pengar till lever vidare i någon form. Jag törs säga att där är Bergslagen helt unikt! Vårt uppföljningsarbete ger oss också massor av bra ammunition att använda för att jobba vidare mot ytterligare en Leader-period i Bergslagen.

Bra jobbat, alla!