Vägen mot en ny programperiod

Tidslinje för Leader Bergslagens strategiprocess 2021

Före 2021. Väntan. Efter att programperioden 2007-2014 avslutades och slutrapporterades har föreningen bedrivit verksamhet på sparlåga.

På årsmötet 2017 beslutades att hålla liv i Leaderområdet för att stå bättre rustade för en ny programperiod än vad man skulle göra om föreningen avvecklades.

Styrelsen har under perioden arbetat vidare under gällande förutsättningar och genomfört kvartalsvisa styrelsemöten samt årsstämmor.

Några kommunfinansierade projekt har genomförts för att upprätthålla känslan av Leader-gemenskap inom regionen.

Mars 2021. Mobilisering. Skrivargrupp tillsätts. Startskottet för att ägna mycket kraft och tid åt att väcka partnerskapet och hela Leader Bergslagen till liv. Kommunikation om att Leader Bergslagen lever! Bjuda in till medverkan.
April. Behovsanalys. Omvärldsanalys. SWOT. Identifiera lokala behov och möjligheter.
Maj, juni. Aktiviteter. Workshops med partnerskapet. Nätverkande och starkt underifrånperspektiv.
Augusti. Bearbetning. Sammanställning av material. Skapa en unik strategi enligt LEADER-metoden som samtidigt följer Jordbruksverkets villkor.
September. Förankring. Remiss genomförs med enkät och workshops med partnerskapet.
Oktober. Ansökan. Strategin redovisas för Jordbruksverket.
November, December. Väntan. Jordbruksverket handlägger.
2022. Komplettering, Urvalsprocess, Budgetfördelning, Beslut mm. Hösten 2022 får vi ansöka om att starta leaderområde under förutsättning att vi blivit prioriterade.
2023. Programstart!

Här finns alla handböcker, mallar, villkor och urvalskriterier som används under strategins framtagning: https://jordbruksverket.se/stod/lokalt-ledd-utveckling-genom-leader/leader-i-nasta-programperiod

Har du funderingar, mejla vivi@leaderbergslagen.eu.