Välkommen på remissmöte

person med hörlurar tittar på sin laptop

Under våren genomfördes flertalet workshops och möten för att samla material till strategin. Strategin och alla bilagor finns på denna sida: www.leaderbergslagen.eu/strategigruppen.

Ge synpunkter på strategin via enkäten: https://leaderbergslagen.eu/remiss-enkat/.

Nu är det dags att förankra arbetet med alla er som är verksamma eller bosatta i Bergslagen. Du är välkommen oavsett tidigare medverkan eller kunskap om Leader Bergslagen! Ta gärna med dig en kollega eller granne på mötet.

Följande video-möten finns att medverka på

Onsdag 15/9 kl. 11-14. För kommunföreträdare. Separat inbjudan har skickats ut.

Torsdag 16/9 kl. 18-20. Möte för alla. Länk till Teamsmötet 16/9.

Onsdag 22/9 kl. 10-12. Möte för alla. Länk till Teamsmötet 22/9.

Tisdag 5/10 kl. 18-20. Möte för företagare. Länk till Teamsmötet 5/10.  

Onsdag 6/10 kl. 18-20. Informationsmöte för alla. En presentation av strategiprocessen. Länk till Teamsmötet 6/10.

Kontakta vivi@leaderbergslagen.eu om du vill meddela om din medverkan i förväg eller har några frågor.

Fysiska möten går också att genomföra med mindre sällskap. Bland annat finns möten inbokade med Nora Bygderåd, Bergslagen Visitor center.

Vem kan delta?

När du passar in på någon av beskrivningarna nedan är du varmt välkommen att delta. Kortfattat kan man säga bosatt eller verksam i Bergslagen. Vi önskar deltagare från alla tre sektorer (offentlig, ideell, privat) för att partnerskapet ska bli så brett som möjligt och för att strategin ska bli riktigt väl förankrad i hela Leader-området.

  • Offentlig sektor Kommuntjänstepersoner, kommunpolitiker, regiontjänstepersoner, politiker m.fl.
  • Ideell sektor Medlem i någon av tusentals föreningar i bergslagen, bygdegårdsföreningar, studieförbund m.fl.
  • Privat sektor Företagare.

Här finns mer att läsa om landsbygdsutveckling genom Leader https://leaderbergslagen.eu/vad-ar-landsbygdsutveckling-genom-leader/

Följ oss på Facebook https://www.facebook.com/leaderbergslagen2027

Läs igenom strategiutkastet som finns här: leader-bergslagen-strategi-2023-2027-remiss.pdf 

Fyll i enkäten här: Remiss-enkät

Läs SWOT-sammanställningen här: https://leaderbergslagen.eu/resultatet-fran-var-swot/

Prenumerera på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut 4 gånger per år. https://leaderbergslagen.eu/nyhetsbrev/