Välkommen på Workshops

person med glasögon och lockigt hår sitter vid ett bord och skriver på sin laptop

Följande Zoomtillfällen finns att medverka på:

Onsdag 15/6 för kommunpersoner. Speciell inbjudan har gått ut. 

Kontakta vivi@leaderbergslagen.eu för att få länken till workshopen.

Du kan vara med på en eller flera. Välj det som passar dig. Fler datum läggs till på begäran.

  • Vad anser du är en välmående landsbygd?
  • Hur ser du på potentialen att utveckla en livskraftig bygd?
  • Vilka unika fördelar har Bergslagen?
  • Vilka behov och möjligheter ser du i Bergslagen? Vad skulle behöva göras för att uppfylla dessa behov?
  • Hur åstadkommer vi förändring för att utveckla Bergslagen?

Vem kan delta? Om du passar in på någon av beskrivningarna nedan är du varmt välkommen:

Offentlig sektor: Kommuntjänstepersoner, kommunpolitiker, regiontjänsteperson eller politiker. mm.

Ideell sektor: Medlem i någon av Bergslagen ca 3000 föreningar. Bygdegårdsförening. Studieförbund. mm

Privat sektor: Företagare. 

Kortfattat: Bosatt i Bergslagen eller Verksam i Bergslagen.

Deltagare från alla tre sektorer (offentlig, ideell, privat) önskas för att partnerskapet ska bli så brett som möjligt och för att strategin ska bli riktigt väl förankrad i hela Leader-området.

Här är länk till inbjudan som PDF: https://leaderbergslagen.eu/wp-content/uploads/2021/05/inbjudan-workshop-leader-bergslagen.pdf 

För att veta mer om landsbygdsutveckling genom Leader, läs här.

Följ oss gärna på Facebook.