Vi behöver bli fler

Nu när vi fått klartecken om att vi är ett prioriterat Leaderområde vill vi öka vår medlemsbas inför 2023. Vi välkomnar föreningar och företag att söka medlemskap genom att fylla i formuläret: Bli medlem i Leader Bergslagen.

Vi vill etablera ett bredare nätverk och få fler företag att söka leaderprojekt i kommande programperiod. På detta sätt kan vi uppnå våra mål inom insatsområdet Främja entreprenörskapet. Därför behöver vi bredda medlemsbasen i Leader Bergslagen ideell förening. 

Är du nyfiken på att veta mer vad ett medlemskap innebär? Kontakta oss.

Medlemsavgiften är en engångsavgift på 500 kr för 2023-2027.