Vi behöver bli fler

Vi vill skapa förutsättningar för att etablera ett bredare nätverk och få fler företag att söka leaderprojekt i kommande programperiod. På detta sätt kan vi uppnå våra mål inom insatsområdet Främja entreprenörskapet. Därför behöver vi bredda medlemsbasen i Leader Bergslagen ideell förening. 

Är du nyfiken på att veta mer vad ett medlemskap innebär? Kontakta oss.

För att ansöka om medlemskap, fyll i enkäten: Bli medlem i Leader Bergslagen.