Leader Bergslagen blev prioriterade!

Det är med stor glädje vi meddelar att Leader Bergslagen är ett av 40 prioriterade områden i LEADER 2023-2027! Du kan se den preliminära kartan över Sveriges leaderområden på bilden till höger. STORT TACK till alla som medverkat till innehållet i strategin. Läs strategin här: Vår lokala utvecklingsstrategi. När Jordbruksverket fördelade sin budget för programperioden fick […]

Det är med stor glädje vi meddelar att Leader Bergslagen är ett av 40 prioriterade områden i LEADER 2023-2027! Du kan se den preliminära kartan över Sveriges leaderområden på bilden till höger. STORT TACK till alla som medverkat till innehållet i strategin.

Läs strategin här: Vår lokala utvecklingsstrategi.

När Jordbruksverket fördelade sin budget för programperioden fick vi det vi hade önskat; 41 miljoner. Finansieringen är till 67% medel från EU och 33% kommer från våra medlemskommuner. Om du är nyfiken på vad de olika leaderområdena blev beviljade, kika i: Fördelning av medel till LAG inom Leader 2023-2027.

Här kan du läsa Landsbygdsnätverkets artikel om fördelningen: 1,7 miljarder till Leader för lokal utveckling av Sveriges landsbygder.

Vad är LEADER?

Läs inlägget om vad bokstavskombinationen LEADER står för: Vad är landsbygdsutveckling genom Leader?