Vision Dalkarlshyttan förstudie

Foto: www.lindesbergsgk.se

Denna Förstudie hade syftet att undersöka möjligheterna till att anlägga en citycamping på Dalkarlshyttan. Svaret var entydigt: Förutsättningarna var goda, tack vare bra placering, marken färdig för att ta emot campingvagnar, möjligheter till ombyggnad av befintliga byggnader fanns, och behovet av en central camping var stor.

Vad hände sen?

– Förstudien gav en bra grund att jobba vidare på, berättar projektledaren Anders Svensson. Golfklubben jobbade sen vidare på med frågan och byggde en stugcamping. Fem stugor med två lägenheter i varje, 40 kvm, mycket moderna med kök och all utrustning.

Däremot var husvagnscampingen inte klar våren 2014, utan kommunen håller på med frågan och ska besluta om den slutgiltiga placeringen, eftersom det funnits olika förslag.

Fakta om projektet

Journalnummer: 2009-3928

Projektperiod: 2009

Projektområde: Lokalt i Lindesbergs kommun

Finansiering: 75.987 kronor varav 47.900 kr från Leader Bergslagen och 28.087 kr ideellt arbete

Kontaktperson: Anders Svensson svenssonanders@telia.com

Läs mer: www.lindesbergsgk.se