logo_leader_2023_rit-01

Leader Bergslagen ingår i LEADER-Sverige!

Jubel! Fanfar! Glädje! Leader Bergslagen blir ett av Sveriges 40 Leaderområden. Läs mer genom att klicka på i inläggen nedan.

Vi blev prioriterade!

Det är med stor glädje vi meddelar att Leader Bergslagen är ett av 40 prioriterade områden i LEADER 2023-2027! Du kan se den preliminära kartan över Sveriges leaderområden genom att klicka här. STORT TACK till alla som medverkat till innehållet i strategin. När Jordbruksverket fördelade sin budget för programperioden fick vi det vi hade önskat; 41 miljoner. Finansieringen är till …
Vi blev prioriterade!

Paraplyprojekten återkommer!

Paraplyprojekten återkommer!
Jordbruksverket har meddelat att det kommer vara möjligt att genomföra paraplyprojekt under nästa programperiod. Det är detsamma som vi tidigare kallade för "snabba pengar", "checkar" eller "bygdemiljonen". Under senaste perioden har det varit möjligt att söka checkar för upp till 30'000 kronor per projekt, något som varit populärt bland byalag och föreningar runtom i Sverige. På denna sida kan du …

Vi behöver bli fler

Nu när vi fått klartecken om att vi är ett prioriterat Leaderområde vill vi öka vår medlemsbas inför 2023. Vi välkomnar föreningar och företag att söka medlemskap genom att fylla i enkäten: Bli medlem i Leader Bergslagen. Vi vill etablera ett bredare nätverk och få fler företag att söka leaderprojekt i kommande programperiod. På detta sätt kan vi uppnå våra …
Vi behöver bli fler

Underlag till beslutsfattare

Underlag till beslutsfattare
Information om Leader Bergslagen till kommunens beslutsfattare Leader Bergslagen är en ideell förening som genomför landsbygdsutveckling sedan 2007 i kommunerna Fagersta, Hällefors, Norberg, Lindesberg (utom Fellingsbro), Ljusnarsberg, Ludvika, Nora, Skinnskatteberg, Smedjebacken och Surahammar. Medlemmar i föreningen är kommuner, föreningar och företag. Läs: https://leaderbergslagen.eu/om-leader-bergslagen/ Under programperioden 2014–2020 blev vårt område ett av fem områden som inte prioriterades och vår verksamhet bedrevs …

Remissversionen av strategin

Vår utvecklingsstrategi har tagits fram i bred förankring med aktörerna i området. Underifrånperspektivet har varit starkt genom det öppna angreppssättet i workshops och enkäter där de lokala behoven fått vara vägledande i arbetet med att ta fram utvecklingsstrategin. I strategiprocessen har vi arbetat enligt leadermetoden med representation från offentlig, privat och ideell sektor. Leadermetoden innebär att projekt måste genomsyras …

Läs mer
bilen visar en person som sitter i sängen och läser på sin laptop. i förgrunden vilar en hund.
facebook 
Leader Bergslagen ideell förening
Postadress: c/o AB Samarkand2015. Box 832. 771 28 Ludvika
Org.nr. 802440-0437
Email Marketing Powered by MailPoet