Ansöka

Vi på kansliet coachar dig genom processen med att skriva ansökan i Jordbruksverkets system.

 

Ansökningsprocessen

Jordbruksverkets e-tjänst för projektansökan är omfattande. Ta hjälp av vägledningen på denna sida. 

lär dig mer

Infoträff

Allmän karaktär. Digitala eller fysiska. Öppna. Vi ska även spela in dem så man kan titta hemma.

Projektverkstad

Digitala, 3h, föranmälan krävs. Begränsat antal platser. Till dessa träffar ska ni komma väl förberedda och det finns möjlighet att prata med oss på kansliet inför kursen för att ha koll på vad som förväntas.

Vi rekommenderar att alla som vill söka projekt ska medverka på en projektverkstad. Möjlighet ges även att under denna träff skicka den riktiga ansökan.

Vi anser att det är en fördel om tre från projektgruppen deltar på projektverkstaden, och att ni är från minst två sektorer. På detta sätt kan vi redan i tidigt skede säkerställa lokal förankring och samverkan med ideell sektor.

Fördelen med mastigt förarbete är att ansökningarna förhoppningsvis kräver färre kompletteringar. Och att de projekt som är projekt, men inte leaderprojekt, sållas tidigt. Vi önskar på detta sätt korta ner väntetiden för våra projektsökande.

våga fråga

Vi hjälper er

vivi-berättar-för-två-personer-hur-man-kan-ansöka

Vi erbjuder både infomöten och projektverkstäder. Vi har även studiecirkel som förslag, fråga oss om du vill veta mer!

lär dig mer

Instruktionsfilm från Leader Östra Skåne

underlag

Frågorna i ansökan

Det kan vara bekvämt att känna till Jordbruksverkets frågor i förväg. Vi har kopierat dem till ett word-dokument.

Grundvillkor och urvalskriterier

Styrelsens bedömning, urval och motivering till beslut sker utifrån objektiva urvalskriterier som Jordbruksverket godkänt.