Ansökan Leadercheck

Denna sida beskriver mer om checkarna som är små projekt, enklare att söka och administrera. Du kan när som helst kontakta oss för att testa er projektidé!

 

Ansökan Leadercheck

OBS. Denna sida vänder sig till er som funderar på att söka en projektcheck.

Ansökan Leadercheck – Checkar är mindre projekt som är enklare att söka och administrera. Det finns fyra olika sorters checkar. Läs mer om de fyra olika checkarna nedan.

Har ni en idé på ett projekt? Då kan ni kontakta oss på kansliet. Testa idén på oss innan du fyller i en ansökan. I kalendern finns datum för möten och ansökningstider. Vi tar gärna emot frågor om projekt löpande.

Snabblänkar till Ansökningsformulär:

Om du redan har testat din idé på oss så kan du ta snabblänkarna direkt till ansökan.

Föreningschecken MILJÖ » 

Föreningschecken LIVSKVALITET » 

Checken UNGDOM » 

Checken FÖRETAG » 

Föreningscheck miljö

Bjud in någon för att lära er mer?

Föreningschecken verkar inom insatsområdet Värna om naturen i Bergslagen. Titta gärna på detta föredrag om ni behöver inspiration: Klimatkrisen – vi kan lösa den

 • Max 30’000 kr
 • 100% finansiering av kostnaden för projektet. Helst en faktura, ej många små.
 • 30% ideell insats som medfinansiering
 • Ideell tid värderas 340 kr/h för personer över 16 år.

Tänk på att en check inte får innehålla investeringar som överstiger 27000 kr inklusive moms.

bouldering-tre-personer-som-hjälper-en-annan-upp-för-klippan

Föreningscheck livskvalitet

När ni vill prova något nytt

Syftet med checken är att Förbättra levnadsvillkoren för människorna i Bergslagen. Det kan exempelvis vara aktiviteter för målgruppen äldre ensamma. 

 

 • Max 30’000 kr
 • 100% finansiering av kostnaden för projektet. Helst en faktura, ej många små.
 • 30% ideell insats som medfinansiering
 • Exempel: Ett projekt med kostnader på 20’000 kr ska ha ca 27 timmar ideell tid som medfinansiering.
två personer som ser glada ut kanske en föreningscheck livskvalitet

Ungdomschecken

Gör något kul för de unga!

 • 100% finansiering av kostnaden för projektet. Helst en faktura, ej många små.
 • 30% ideell insats som medfinansiering
 • Ideell tid värderas 340 kr/h för personer över 16 år.

Projektidéer och projektexempel

 • Arrangera konstklubb som fritidsaktivitet för ungdomar. Utgifterna blir 7 000 kronor för två stafflin, dukar, papper, färg, penslar. Prisjämförelse mellan två stora varuhus.
 • Göra ett dansevent på lovet och bjuda in en professionell instruktör. Instruktören fakturerar 10 000 kronor för sitt gig inklusive reserersättning. I uppdraget ingår att ha två workshops under en eftermiddag.
 • Bjuda in ungdomar en kväll för att lyssna på en intressant föreläsare, en influencer. Influencern fakturerar 6 000 kronor för sin föreläsning inklusive resersättning.
 • Arrangera en Talkshow för att inspirera ungdomar till att hitta sin väg i livet. Talkshow-värden fakturerar för att en kväll besöka fritidsgården, allaktivitetshuset, folkets hus, biblioteket – platsen där arrangemanget äger rum.
person-som-spelar-trumpet-kanske-ungdomscheck

Företagschecken

Halva kostnaden i en liten satsning

Företagschecken verkar inom insatsområdet Främja entreprenörskapet i Bergslagen. Företagschecken finansierar 50% av faktiska utgifter upp till 25’000 kronor för små projekt där ett företag står som sökande.

 • Max 25’000 kr
 • 50% finansiering av projektkostnaden från Leader.
 • 50% privat medfinansiering.

Exempel på mål och syfte

Målet med projektet var att automatisera mjölkningen av 2 mjölkkor på ett sätt som gör det möjligt att sälja opastöriserad mjölk.

”Vi ville genomföra projektet då det stärker vårt entreprenörskap genom att ge oss ett ben till att stå på. Vi säljer idag ägg, men vet att det finns kunder som efterfrågar produkten opastöriserad mjölk. Vi ville testa detta.”

kläder som hänger på tork

Använd rätt logotyper

Visa att det är ett leaderprojekt

När ni kommunicerar om ert projekt via annonser, informationsblad, sociala medier, webbsidor och annat ska det framgå att projektet finansieras av EU. Två logotyper behöver synas och det är EU-logotypen och Leader Bergslagens logotyp, som ska vara väl synliga och läsbara.

EU-logo-banner-leader-bergslagen

Skyltar

Visa att ni fått finansiering

Här nedan finns länkar till ett par mallar när du vill göra en skylt. Du är fri att göra en layout som passar er stil.