Testa er idé

Kan er projektidé blir ett leaderprojekt? Använd checklistan nedan.

 

Faller projektet inom ramen för vår strategi?

Kan projektet på ett tydligt sätt bidra till att mål uppfylls inom något av våra tre insatsområden?

  • Främja entreprenörskapet i Bergslagen
  • Förbättra levnadsvillkoren för människorna i Bergslagen
  • Värna om naturen i Bergslagen

Samverkan

Ska projektet ske i samverkan mellan minst två av sektorerna ideell, privat och offentlig?
(Tex. att representanter från både föreningsliv/kommun finns i projektgruppen.)

Leder projektet till måluppfyllelse inom någon av våra resultatsindikatorer?

  • Utveckling av ny produkt
  • Utveckling av ny tjänst
  • Utveckling av kultur- eller fritidsverksamhet
  • Skapandet av ett nytt nätverk eller samarbete

Bred nytta

Kommer projektets förväntade resultat att vara till bred nytta dvs. innebära förbättringar för fler än de som genomför projektet?

Hållbar förändring

Kan genomförandet av projektet leda till att förbättra miljön och minska klimatpåverkan i Bergslagen? Exempelvis kan det vara insatser som bidrar till ökad biologisk mångfald, resurs- och energieffektivisering, förbättrad vattenkvalitet eller kortare leveranskedjor.

Jämställdhet

Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

Icke-diskriminering

Har ni tänkt till kring normkritik och ökad jämlikhet?Det är ett absolut krav att ingen pga kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat. Hur kan ert projekt hjälpa till att bekämpa diskriminering?

Genomförande­kapacitet

Har ni en ordnad medfinansiering och plan för hur projektet skulle kunna genomföras rent praktiskt?

Nytänkande

Ska projektet användas för att på olika sätt skapa utveckling – inte för att stödja redan befintlig verksamhet?

Svarade ni ja på dessa frågor?

Vad kul! Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

FORMULÄRET ÄR INGEN FORMELL ANSÖKAN!

Observera att formuläret nedan är ett KONTAKTFORMULÄR. En första kontakt med kansliet angående din projektidé. Vi lagrar dina kontaktuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Syftet med formuläret är att vi ska kunna ha kontakt med dig och vägleda dig i ditt ärende.

VI UPPREPAR. FORMULÄRET ÄR INTE EN PROJEKTANSÖKAN OM PENGAR.

DU KAN INTE SÖKA PENGAR VIA DETTA KONTAKTFORMULÄR.

Testa er idé

*” anger obligatoriska fält

Sammanfatta idén.
Beskriv syftet. Syftet måste överensstämma med något av de tre insatsområdena. 1. Främja entreprenörskapet i Bergslagen. 2. Förbättra levnadsvillkoren för människorna i Bergslagen. 3.Värna om naturen i Bergslagen
I dagsläget är det många som inkommit med idéer som handlar om verksamhetsutveckling. Betydligt färre idéer har inkommit som har målsättningen att ta fram nya produkter, nya tjänster, eller skapa nätverks och samarbeten.
Kolla upp så att ert projekts aktiviteter inte redan genomförts förut. Leaderpengarna ska gå till att utveckla nya idéer.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.