Välkommen till Leader Bergslagens hemsida

Leader Bergslagen består av kommunerna i Fagersta, Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg, Ludvika, Nora, Norberg, Skinnskatteberg, Smedjebacken och Surahammar. Se karta här.

Leader Bergslagens strategi för 2023-2027 ska lämnas in 15 oktober 2021. Under våren och sommaren utformar vi den – Tillsammans! 

För möteslänk, mejla vivi@leaderbergslagen.eu.

Klicka på nedanstående rubriker för att läsa mer om

Hur du deltar på Workshops för att utveckla strategin 2023-2027.

Fyll i en enkät om framtiden. Alla som bor eller är verksamma i området är välkomna att delta i enkäten.

Förklaring om landsbygdsutveckling genom Leader.

Ovärderliga värden att vara stolt över från tidigare Leader-period.

Ta del av nyhetsbrev.

Läs om medlemskap i Leader Bergslagen och hur du blir medlem.

Vad är Leader?

Leader bidrar både till lokal utveckling och EU:s gemensamma jordbrukspolitik genom landsbygdsfonden. Leader är en metod inom EU som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar i geografiskt avgränsade områden. Vårt område heter Bergslagen och i tidigare programperioder har vi arbetat efter devisen: 

  • Leader bygger på samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer.
  • Leader ska ha underifrånperspektiv. Lokala krafter på gräsrotsnivå måste vara involverade för att det ska vara “Leader”.
  • Leader ska vara varaktigt. När projekt tar slut ska det finnas en tanke om fortsatt förvaltning av verksamheten.
  • Leader ska vara innovativt. Projektidéerna inom Leader ska innebära något nytt för Bergslagen.

Följ oss gärna på Facebook.