Genomför leaderprojekt

Vi på kansliet finns som ett stöd till er under hela genomförandefasen av projektet. Här har vi samlat råd och information.

Hjälp till er som genomför projekt

När ni har skickat in er ansökan till Jordbruksverket via deras e-tjänst och fått beslut från Leader Bergslagens styrelse kan arbetet med projektet påbörjas.

Leader Bergslagens kansli coachar er under hela projekttiden, vi har uppföljningsmöten, utbildningar och erbjuder stöd vid ansökningar om utbetalningar.

Använd rätt logotyper

Visa att det är ett leaderprojekt

När ni kommunicerar via annonser, informationsblad, webbsidor och annat ska det framgå att pengarna kommer från EU. Det visas genom två logotyper: EU-logotyp och Leader-logotyp, som ska vara väl synliga och läsbara.

projektverkstad ”genomförande”

Delta på projektverkstaden ”genomförande”

Projektverkstad ”genomförande” sker digitalt och är en genomgång av viktiga steg vid genomförandet. Projektverkstad ”genomförande” är obligatoriskt för dem som blivit beviljade projektmedel.

Ansök om utbetalning

Var noga med betalbevisen

Ni kan ansöka om delutbetalning från Jordbruksverket när som helst efter att ni mottagit beslut om stöd och har haft utgifter för projektet. Förutom fakturakopior behöver ni även betalbevis där det framgår att betalningarna gått igenom. På betalbeviset ska följande framgå:

  • Betalningsdatum
  • Betalt belopp
  • Avsändare (vilket konto pengarna dragits ifrån)
  • Mottagare (att betalningen gått till samma plusgiro-, bankgiro eller kontonummer som står på fakturan)
  • Att betalningen är genomförd. “Omgående betalning” anses inte vara en genomförd betalning.

Ansök om ändring av beslut

Om det inte går som planerat

Att följa er projektplan är en förutsättning för att undvika avdrag, därför måste eventuella ändringar alltid godkännas innan utgifterna kan vara stödberättigande.

Hör av dig till oss på kansliet om något inte går som planerat i projektet. Det är viktigt att kontakt med oss sker innan ni genomför några ändringar. Ändringar, som meddelats och godkänts av kansliet, skickar ni in via blankett till Jordbruksverket.