Genomför leaderprojekt

Vi på kansliet finns som ett stöd till er under hela genomförandefasen av projektet. Här har vi samlat råd och information.

 

Denna sida vänder sig till er med projekt som fått ett positivt beslut från Leader Bergslagens styrelse.

Nu har Leader Bergslagens styrelse tagit ett beslut om att finansiera ert projekt. Leaderkansliet har meddelat Jordbruksverket och nu väntar ca fyra månaders väntan på det formella beslutet från Jordbruksverket.

Ni kan starta ert projekt – men på egen risk. Oavsett om ni väljer att invänta det formella beslutet – eller om ni startar på egen risk måste ni följa instruktionerna som redovisas på denna sida.

Ni kan bara få pengar för de utgifter som har fakturadatum och betaldatum från och med det datum då ni skickade in ansökan om stöd till och med det slutdatum som står i ditt beslut om stöd. Utgifter som du har haft före eller efter denna period kan du inte få stöd för.

Tveka inte att höra av dig till kansliet om du har funderingar.

Använd rätt logotyper

Visa att det är ett leaderprojekt

När ni kommunicerar om projektet via annonser, informationsblad, sociala medier, webbsidor och annat ska det framgå att pengarna kommer från EU. Det visas genom två logotyper: EU-logotyp och Leader Bergslagens logotyp, som ska vara väl synliga och läsbara.

Möte för genomförande

Delta på genomförandemötet

Genomförandemötet sker digitalt. Det är en information och ett samtal om viktiga steg i att driva projekt. Mötet är obligatoriskt för dem som blivit beviljade projektmedel.

Ansök om utbetalning

Var noga med betalbevisen

Ni kan ansöka om delutbetalning från Jordbruksverket när som helst efter att ni mottagit beslut om stöd och har haft utgifter för projektet. Förutom fakturakopior behöver ni även betalbevis där det framgår att betalningarna gått igenom. På betalbeviset ska följande framgå:

  • Betalningsdatum
  • Betalt belopp
  • Avsändare (vilket konto pengarna dragits ifrån)
  • Mottagare (att betalningen gått till samma plusgiro-, bankgiro eller kontonummer som står på fakturan)
  • Att betalningen är genomförd. “Omgående betalning” anses inte vara en genomförd betalning.

Ansök om ändring av beslut

Om det inte går som planerat

Att följa er projektplan är en förutsättning för att undvika avdrag, därför måste eventuella ändringar alltid godkännas innan utgifterna kan vara stödberättigande.

Hör av dig till oss på kansliet om något inte går som planerat i projektet. Det är viktigt att kontakt med oss sker innan ni genomför några ändringar. Ändringar, som meddelats och godkänts av kansliet, skickar ni in via blankett till Jordbruksverket.