Utbildning i hantverksmässig ciderproduktion

Syftet med projektet är att undersöka förutsättningarna för att skapa en utbildning i hantverksmässig ciderproduktion på svenska äpplen.

 

Om projektet

Syftet med projektet är att undersöka förutsättningarna för att skapa en utbildning i hantverksmässig ciderproduktion på svenska äpplen. 

  • Målet är att ta fram en förstudierapport baserad på den insamlade kunskapen och förståelsen av branschens behov och intressen.
  • Målet är att arbetet med förstudierapporten leder till att ett nytt nätverk inom ämnet skapas. 

Aktiviteterna i projektet är att skapa underlag till en lättillgänglig förstudierapport som kan spridas till en bred publik. Aktiviteterna är exempelvis kartläggning, enkät, intervjuer samt undersökning om förutsättningar för ciderutbildning.

Hjulsjö 103

”De befintliga utbildningarna kräver ofta ett års studietid eller mer, vilket gör det svårt för många att kombinera med sina övriga åtaganden i livet, som att ta hand om barn och familj.”

Om projektet

Projektperiod
2024

Projektägare
Hjulsjö 103

Projektledare
Magnus Westling

Webb och sociala medier
Webbplats

Beslutsmotivering

LAG-styrelsen har valt att prioritera (Förstudie) Utbildning i hantverksmässig ciderproduktion på svenska äpplen med bifall då den i sin helhet kommer att leda till måluppfyllelse enligt den lokala utvecklingsstrategin. 

LAG-styrelsen anser att förstudien är ett bra sätt att samla aktörer kring behovet av en platsbaserad och/eller digital utbildning för dryckestillverkare anpassad för behoven hos småskaliga producenter som vill lära mer om hur man förädlar svenska äpplen till hantverksmässig cider.  

Om finansiering

Total budget
163 200 kronor

Finansiering från Leader
50 %

Leaderstödet består av finansiering från EU, staten och Leader Bergslagen.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden