Anmäl projektidé

Programperioden 2023-2027 kommer förhoppningsvis att kicka igång i januari 2023. Redan nu kan ni skicka in era projektidéer via vår idéskiss nedan. Observera att detta inte är en formell projektansökan – endast ett första steg i processen.

Kansliet tar kontakt med dig senast i början på år 2023.

Innan du fyller i formuläret, läs igenom informationen på sidan: https://leaderbergslagen.eu/information-om-leaderstod/.