Anmäl projektidé

I nuläget finns inga pengar i Leader Bergslagen men redan nu kan ni skicka in era projektidéer via vår idéskiss nedan. Skaffa dig mer information genom att läsa mer på vår webbsida www.leaderbergslagen.eu och på webbsidan www.jordbruksverket.se.