Annan finansiering

Alla projektidéer passar inte in i Leader-mallen. Därför vill vi hjälpa er hitta andra sätt att täcka kostnader om inte Leader är för er. Här nedan samlar vi tips på finansiärer av projekt.

Alla projektidéer passar inte in i Leader-mallen. Därför vill vi hjälpa er hitta andra sätt att täcka kostnader om inte Leader är för er. Här nedan samlar vi tips på finansiärer av projekt.

Postkodsstiftelsen har ett lättsökt projektstöd vid namn Grannskapsinitiativet.

Leader-Sjuhärad har en heltäckande lista. Se här.

Allmänna arvsfonden.

Studieförbunden, de kan vara en del av både förstudier, planering

RF/Sisu har investeringsmedel för idrottens behov.

Boverket. Tex. bidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler.

Länsstyrelserna har flera olika finansieringar för landsbygd, kulturarv mm. Tex. Bidrag till kulturhistoriska miljöer. Eller lokala naturvårdssatsningar LONA. Eller tidiga insatser för asylsökande.

Sparbankerna har stiftelser för olika geografiska områden. Tex. Bergslagens sparbank i Ljusnarsberg, Lindesberg och Nora.

Länsförsäkringar Bergslagen har utlysning två gånger per år till föreningar som vill genomföra ungdomsverksamhet.

Likviditet

Det är långa handläggningstider hos Jordbruksverket och ibland har den sökande inte möjlighet att ligga ute med hela summan. Då kan det behövas stöd med likviditet.

Den största social investeraren i Sverige heter Mikrofonden. De erbjuder garantier och kapitalinvesteringar till företag, föreningar, kooperativ, verksamheter och projekt inom social ekonomi och lokal utveckling. De kan till exempel gå in som garanter om ni behöver få ett banklån för att täcka era kostnader i väntan på utbetalning av Leader-stödet. Ta kontakt med dem, info@mikrofonden.se.