Bergslagens natur

Bergslagens styrka är naturen och närheten till naturupplevelser. Vi har en vacker natur med mycket skog och vatten. Utvecklingspotential finns inom naturturism, mångbruk och kunskapshöjande insatser om naturens värden. Det är viktigt med god samverkan mellan naturturismens intressenter och skogsägarna, så att skogen kan användas såväl som en hållbar råvara, som för naturturism och friluftsliv, […]

Bergslagens styrka är naturen och närheten till naturupplevelser.

Vi har en vacker natur med mycket skog och vatten. Utvecklingspotential finns inom naturturism, mångbruk och kunskapshöjande insatser om naturens värden.

Det är viktigt med god samverkan mellan naturturismens intressenter och skogsägarna, så att skogen kan användas såväl som en hållbar råvara, som för naturturism och friluftsliv, och för att främja den biologiska mångfalden. Det finns en vilja att hitta lösningar på konflikter som finns i skogen och hur den brukas. Där kan leadermetoden spela en roll för att hitta lokala initiativ som stärker bygden.

Andra utvecklingsbehov är att tillgängliggöra friluftslivet exempelvis med bättre röjning av vandringsleder, utveckla kanotleder, utveckla fiskevårdsområden, utveckla turridning, fler skjutbanor mm.

Genom leaderprojekt kan vi även öka kunskapen om allemansrätten och miljömålen.

Över lag ser vi att temat natur går att applicera både på utvecklingsområdet entreprenörskap liksom på livskvalitet när det handlar om att genomföra Leader i Bergslagen.