Om loggor

Detta är ett inlägg med länkar till alla loggor som finns för att visa att det är ett Leader-projekt som får finansiering av EU, Jordbruksverket och medlemskommunerna.

Detta är ett inlägg med länkar till alla loggor som finns för att visa att det är ett Leader-projekt som får finansiering av EU, Jordbruksverket och medlemskommunerna.

EU-logo-banner-leader-bergslagen

EU flaggan SV V Medfinansieras av Europeiska unionen_POS

Logo-leader-bergslagen-EU-farg

arbete möjligt tack vare finansiärer