Så går det till

På denna sida har vi samlat material för att guida dig. Det finns tre typer av stöd.

  • Leaderprojekt
  • Förstudier
  • Checkar

 

Ett leaderprojekt genomgår olika faser

Ett projekt är en process. Till att börja med måste det finnas en utvecklingsidé. Idén måste konkretiseras i en projektansökan. Ansökan måste uppfylla vissa villkor och kriterier för att få finansiering. Om projektet godkänns blir nästa fas genomförandet, enligt de villkor och regelverk som Jordbruksverket har. Avslutningsvis ska projektet slutrapporteras.

Ibland börjar det med en förstudie

Istället för ett fullskaligt leaderprojekt kan ni söka för en förstudie.

Eller är du på jakt efter en check?

Låter det krångligt med leaderprojekt och förstudier? Kanske är det enklare checkar ni är på jakt efter. Läs i så fall om våra checkar!

Testa er idé

Komma igång

Förarbetet är väldigt viktigt när det kommer till projekt som medfinansieras av EU. Vi erbjuder infomöten och projektverkstäder.

Första steget är att testa er idé med hjälp av checklistan.

Innan ni sätter pennan i pappret, se till att ha varit på någon av infoträffarna.

Förberedelsefasen

Skriva ansökan

Ta hjälp av kansliets digitala kurser i att skriva en bra och komplett ansökan. Datum för nästa träffa hittar du i kalendern.

Vi hars samlat förberedelsematerial på en sida.

Vi har en sida där vi samlat alla blanketter som behövs.

Efter ett JA

Genomföra

Se till att du har koll på allt som krävs medan projektet pågår.

När projektet ska redovisas

Avsluta

När aktiviteten avslutats är inte jobbet över! Ta hjälp till att slutrapportera rätt för att få slututbetalning.

Kan er idé bli
ett leaderprojekt?

Använd vår checklista!

Faller projektet inom ramen för vår strategi?

Kan projektet på ett tydligt sätt bidra till att strategins mål uppnås?

Jämställdhet

Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

Samverkan

Ska projektet ske i samverkan mellan minst två av sektorerna ideell, privat och offentlig?

Bred nytta

Kommer projektets förväntade resultat att vara till bred nytta dvs innebära förbättringar/utveckling för fler än de som genomför projektet?

Genomförande­kapacitet

Har ni en ordnad medfinansiering och plan för hur projektet skulle kunna genomföras rent praktiskt?

Nytänkande

Ska projektet används för att på olika sätt skapa utveckling – inte för att stödja redan befintlig verksamhet?

Icke-diskriminering

Har ni tänkt till kring öppenhet och icke-diskriminering? Det är ett absolut krav att ingen pga kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat.

Svarade ni ja på dessa frågor? Vad kul!
Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

Notera att detta är ett kontaktformulär, inte en formell projektansökan. Det går ej att söka projekt via detta formulär. Vid frågor, kontakta info@leaderbergslagen.eu