Sök företagschecken

Sök företagschecken i formuläret längre ner på denna sida. Företagschecken söker du som ett småprojekt direkt av Leader Bergslagen. Läs mer om checkarna här. Tänk på att inga investeringar över 24 000 kr ex. moms kan ingå i checken. Checken är tänkt till små delaktiviteter.

 

Har leaderkansliet gett grönt ljus för att skicka in en ansökan via denna sida?

Vi tar inte emot spontanansökningar. Kontakta kansliet här.

Faller projektet inom ramen för vår strategi?

Kan projektet på ett tydligt sätt bidra till att strategins mål om Stärkt entreprenörskap uppnås?

Hållbar förändring

Kan genomförandet av projektet leda till att förbättra miljön och minska klimatpåverkan i Bergslagen? Exempelvis kan det vara insatser som bidrar till ökad biologisk mångfald, resurs- och energieffektivisering, förbättrad vattenkvalitet eller kortare leveranskedjor.

Jämställdhet

Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

Icke-diskriminering

Har ni tänkt till kring normkritik och ökad jämlikhet!? Det är ett absolut krav att ingen pga kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat. Hur kan ert projekt hjälpa till att bekämpa diskriminering?

Genomförande­kapacitet

Har ni en ordnad medfinansiering och plan för hur projektet skulle kunna genomföras rent praktiskt?

Nytänkande

Ska projektet användas för att på olika sätt skapa utveckling – inte för att stödja redan befintlig verksamhet?

Svarade ni ja på dessa frågor?

Vad kul! nu kan ni fylla i ansökan.

Ansökningsformulär småprojekt företagschecken

Detta är ett formulär som används när ni ska söka projektmedel till småprojekt inom Leader, checkarna.

*” anger obligatoriska fält

Sökande

Projekttid

Projekttiden kan pågå max nio månader (inklusive tiden för slutredovisning). Tänk på att du aldrig kan söka projektmedel bakåt i tiden.

Vad ska ni göra?

För vem?

Varför?

Här ska ni beskriva syftet med projektet. Vänligen notera att Jordbruksverket i detta fall beviljat medel till insatsområdet FRÄMJA ENTREPRENÖRSKAPET. Kom ihåg att i er ansökan nämna att ni har som syfte att främja entreprenörskapet!
Vilken av Leader Bergslagens sex målindikatorer uppfylls om ert projekt blir prioriterat?
Kommer ni att genomföra projektet även om ni inte beviljas ekonomiskt stöd från Leader Bergslagen till detta?
Är projektet något nytt som ni inte gjort förut?
Har ni sökt andra stöd för samma ändamål eller likartad verksamhet?
Är projektet momspliktigt?

Vid projektslut

När ni är färdiga ska ni skicka in en rapport över genomfört arbete, kopior av fakturor, kvitton, betalningsbevis och gärna fotodokumentation. Vi kommer även ha ett uppföljningssamtal för att gå igenom utfall av indikatorerna. Beviljat delprojekt ska genomföras och slutrapporteras i enlighet med den tidsram som anges i avtalet för att stöd ska betalas ut.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.