Sök checken ungdom

Sök projektchecken UNGDOM i formuläret längre ner på denna sida. Ungdomschecken söker du som ett småprojekt direkt av Leader Bergslagen. Läs mer om checkarna här. Tänk på att inga investeringar över 24 000 kr ex. moms kan ingå i checken. Checken är tänkt till små delaktiviteter.

 

Har leaderkansliet sagt till dig att du ska fylla i denna ansökan?

Vi tar inte emot spontana ansökningar. Kontakta kansliet här.

Nytänkande

Ska ni testa något nytt?

Följer idén vår strategi?

Kan projektet bidra till att förbättra livsvillkoren för ungdomar i Bergslagen? Läs strategin här.

Icke-diskriminering

Har ni tänkt till kring normkritik och ökad jämlikhet!? Det är ett absolut krav att ingen pga kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat. Hur kan ert projekt hjälpa till att bekämpa diskriminering?

Jämställdhet

Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

Hållbar förändring

Kommer ni jobba för att förbättra miljön och minska klimatpåverkan i Bergslagen på något sätt? Exempelvis kan det vara insatser som drar ner på bränsleförbrukning när man slipper åka långt. Eller aktiviteter som uppmuntrar till att cykla och gå istället för att använda bensin. 

Genomförande­kapacitet

Har ni en plan för hur ni ska genomföra projektet rent praktiskt? Har ni någon som kan ligga ute med pengarna? Pengarna för checken betalas ut i efterskott.

Budget

Har ni kollat upp offerter så att det går att jämföra priser och använda pengarna på smartast vis?

Svarade ni ja på dessa frågor?

Vad kul! Nu kan ni fylla i ansökan.

Ansökningsformulär småprojekt ungdomschecken

Detta är ett formulär som används när ni ska söka projektmedel till småprojekt inom Leader, checkarna.

*” anger obligatoriska fält

Information om den sökande

Här ska du både ange kontaktuppgifter till den ungdom som är projektledaren (dig), samt till kontaktpersonen på organisationen som ska ligga ute med pengarna (föreningen, fritidsgården, skolan).

Kontaktperson 1

Förslagsvis du.

Kontaktperson 2

Förslagsvis den person som ser till att projektet särredovisas, dvs. bokförs, korrekt.
Den organisation som formellt söker, om det ej är privatperson.

Projekttid

Projekttiden kan pågå max nio månader (inklusive tiden för slutredovisning). Tänk på att du aldrig kan söka projektmedel bakåt i tiden.

Vad ska ni göra?

För vem?

Varför?

Här ska ni beskriva syftet med projektet. Vänligen notera att Jordbruksverket i detta fall beviljat medel till insatsområdet FÖRBÄTTRA LIVSVILLKOREN för ungdomar i Bergslagen. Kom ihåg att i er ansökan nämna att ni har som syfte att förbättra livsvillkoren för ungdomarna!
Vilken av Leader Bergslagens sex målindikatorer uppfylls om ert projekt blir prioriterat?
Kommer ni att genomföra projektet även om ni inte beviljas ekonomiskt stöd från Leader Bergslagen till detta?
Denna fråga finns för att kontrollera ifall det ens finns ett behov av Leader för att förverkliga er projektidé.
Är projektet något nytt som ni inte gjort förut?
Leaderprojekt måste vara något ni inte gjort förut på detta sätt.
Har ni sökt andra stöd för samma ändamål eller likartad verksamhet?
Denna fråga finns för att kontrollera så projektet inte blir dubbelfinansierat.
Är projektet momspliktigt?
Om den sökande är en förening som inte bedriver momspliktig verksamhet - skriv det.

Vid projektslut

När ni är färdiga ska ni skicka in en rapport över genomfört arbete, kopior av fakturor, kvitton, betalningsbevis och gärna fotodokumentation. Vi kommer även ha ett uppföljningssamtal för att gå igenom utfall av indikatorerna. Beviljat delprojekt ska genomföras och slutrapporteras i enlighet med den tidsram som anges i avtalet för att stöd ska betalas ut.
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.