Strategisk plan för jordbrukspolitiken 2023-2027

Från 1 januari 2023 har Sverige en ny strategisk plan för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) som ersätter det tidigare Landsbygdsprogrammet. Den strategiska planen fokuserar på miljö och klimat samtidigt som man vill stärka jordbrukets konkurrenskraft, bl.a. genom att rikta stöd och ersättningar mot lantbruksföretagen. Det innebär bl.a. att de stöd för kommersiell service som finns […]

Från 1 januari 2023 har Sverige en ny strategisk plan för EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) som ersätter det tidigare Landsbygdsprogrammet. Den strategiska planen fokuserar på miljö och klimat samtidigt som man vill stärka jordbrukets konkurrenskraft, bl.a. genom att rikta stöd och ersättningar mot lantbruksföretagen. Det innebär bl.a. att de stöd för kommersiell service som finns hos länsstyrelserna flyttas över till regionerna.

Den strategiska planen omfattar över 500 sidor och finns som PDF på regeringens hemsida här. Syftet med Leader beskrivs på sidan 448. På sidan 451 hittar du information om Leader ”insatstyp 2”, dvs. finansiering av Leader-projekt i tex. Bergslagen.

Länk till Jordbruksverkets sida om strategiska planen.